TRUONG HAI

Th5 10, 2019 Lãnh đạo

Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm làm việc : 16 years.
In charge of production.

Trả lời