Filter Foam ( Polyurethane Foam )

– Chúng tôi cung cấp các loại Filter foam dùng trong bộ lọc máy nước
– Bộ lọc trong máy hút bụi, điều hòa
– Miếng đệm trong máy giặt, các thiết bị công nghiệp
Các chủng loại 15ppi, 20ppi, 25ppi, 35ppi, 45ppi, 60ppi, 80ppi màu sắc tùy theo yêu cầu khách hàng
Được sản xuất ở các hà máy China

Trả lời