NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Th5 10, 2019 Lãnh đạo

Trình độ học vấn: Cử nhân tiếng Hàn
Kinh nghiệm làm việc : 10 years.
H/P: 84 339 23923
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trả lời